Symtom

Symtom och tecken på tarmvred

Vid tarmvred får man ofta ordentligt ont i magen, som ofta kommer i attacker. Det är också vanligt att magen blir svullen och utspänd. Är tarmen helt täppt kan man må illa och kräkas och det kan bli omöjligt att bajsa eller prutta.

Symptomen kan till en början likna många andra magbesvär

Tarmvred är ett allvarligt tillstånd som till en början kan likna andra magbesvär med symtom som svullen mage och magont. Smärtan känns ofta i hela magen och gör väldigt ont. Det är också vanligt att det gör extra ont när tarmen försöker trycka vidare tarminnehållet. Detta görs i krampliknande attacker, med mellanrum där tarmen vilar.

Ju tidigare tillståndet upptäcks och behandlas, desto bättre är utgången och färre blir komplikationerna.

Om det är helt stopp i tarmen kan maginnehållet komma upp via munnen

Är det helt stopp i tarmen går det varken att prutta eller bajsa. Tarmarna kan inte heller ta upp all vätska som samlas i tarmen. Detta kan göra att kroppen väljer att spy upp maginnehållet för att minska stressen på tarmen. Maginnehållet som kräks upp kan se ut som diarré eller lukta som bajs. Vissa spyr inte men mår istället väldigt illa.

Vanliga symtom vid tarmvred

Har man stopp i tarmen kan man ofta känna igen sig i ett eller flera av följande påståenden:

  • Jag har mycket ont i magen och smärtan kommer i attacker. I stunderna mellan attackerna känns det bättre, men inte bra.
  • Min mage är svullen, utspänd eller uppblåst.
  • Jag mår illa.
  • Jag har kräkts och maginnehållet luktade som avföring eller diarré.
  • Jag kan inte prutta eller bajsa.

Hur snabbt kan tarmvred utvecklas?

Symtomen vid tarmvred kan utvecklas på bara några timmar. Detta kan göra det svårt att veta vad magbesvären beror på och gör att många först tror att det beror på någonting man ätit.

Hos vissa kommer symtomen smygande, under loppet av några dagar. Hur snabbt kroppen reagerar på stoppet beror främst på var någonstans stoppet i tarmen sitter. Vissa med tarmvred har haft liknande symtom tidigare, och har troligtvis haft tarmvred som lösts upp spontant.

Tecken på tarmvred hos små barn

Hos små barn kommer tarmvred ofta plötsligt från att barnet i övrigt mått bra till att det får mycket ont i magen. Mellan magsmärtorna kan barnet bete sig som vanligt. Smärtattackerna kan ha några minuters till en halvtimmes mellanrum och frekvensen ökar ofta med tiden.

I början kan barnet ha slem eller blod i avföringen. Efter en tid kan ibland barnet varken prutta eller bajsa alls.

Ibland kan tarmvred göra att barnet upplevs väldigt trött och utmattat.

Kan tarmvred gå över av sig själv?

Ja, tarmvred kan gå över av sig själv, men det är också vanligt att tillståndet kommer tillbaka om inte orsaken till tarmvredet åtgärdas. Man har sett att fysisk aktivitet kan hjälpa tarmvred att spontant lösa upp sig, men detta beror också på vad som orsakat stoppet.